Kategorie

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że w dniach  15-19.10.2018 r.

Filia Biblioteczna w Gałkowie Dużym będzie nieczynna.

Print Friendly, PDF & Email

Budżet obywatelski na rok 2019 – ruszyło głosowanie

Mieszkańcy Gałkówka!!!

Od 10 października 2018 roku ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Tym razem zakwalifikowano 12 projektów z czego trzy propozycje dotyczą Gałkówka. Spróbujmy kolejny raz wesprzeć gałkowksie projekty, może dzięki Naszym głosom w roku 2019 na terenie naszych miejscowości będą realizowane kolejne inwestycje. Serdecznie zachęcamy do głosowania, które trwa do 24 października 2018 roku. WYGRAJMY TO 🙂

Najważniejsze informacje dotyczące głosowania (źródło www.koluszki.pl)

 1. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Koluszki, stale zamieszkały na terenie Gminy.
 2. Głosowanie odbywa się bezpośrednio w wyznaczonych miejscach (Urząd Miejski
  w Koluszkach), korespondencyjnie lub elektronicznie przez 14 dni kalendarzowych.
 3. Karty do głosowania można składać:
  a) osobiście: w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65,
  b) listownie na adres: Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95 – 040 Koluszki z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”, przy czym za ważne uznaje się karty, które wpłyną do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania,
  c) mailowo: na adres: um@koluszki.pl, w formie zeskanowanych kart.
 4. Głosować można tylko raz poprzez postawienie znaku „X” przy maksymalnie 3 projektach, we wskazanej na karcie do głosowania rubryce.
 5. Osoba składająca kartę do głosowania ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania).
 6. Za ważne uznaje się głosy oddane przez osoby uprawnione na poprawnie i czytelnie wypełnionych
  kartach do głosowania, zgodnie z ustalonym wzorem, na których postawiono znak „X” przy nie więcej niż 3 projektach.
 7. Głos uznaje się za nieważny, jeśli:
  a) na karcie nie wybrano żadnego projektu / zadania lub wybrano więcej niż 3 projekty / zadania,
  b) imię i nazwisko, adres zamieszkania wpisane na karcie są nieczytelne,
  c) kartę do głosowania złożono na formularzu innym, niż udostępniony przez Urząd Miejski w Koluszkach,
  d) jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, wszystkie karty złożone przez daną osobę uznaje się za nieważne.

PONIŻEJ KARTA DO GŁOSOWANIA 

karta-do-glosowania

Wypełnione karty można wrzucać do skrzynki na listy Sołtysa Gałkowa Dużego (ul. Główna 81). 

Print Friendly, PDF & Email

Udany debiut biegu w Gałkowie Dużym!

W ostatnią sobotę września odbył się BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 200 – lecie Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym. Zawodnicy do pokonania mieli przełajową blisko 5 km trasę z startem i metą na stadionie LKS Gałkówek. Debiutujące w kalendarzu imprez biegowych w województwie łódzkim zawody ukończyło 124 biegaczy.

Najszybciej trasę w Gałkowie Dużym pokonał Mateusz Jaszczak z Ozorkowa, uzyskując czas 16:23. W rywalizacji Pań bezkonkurencyjna okazała się reprezentantka Polski w biegach górskich Magdalena Pierzchała z Justynowa, która przekroczyła linię mety w czasie 19:10.  

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję,że w dniach 8-12 października 2018 r.

Filia Biblioteczna w Gałkowie Dużym będzie nieczynna.

Print Friendly, PDF & Email

Nowy rozkład Kasz-Bus (od01.10.2018)

Ograniczone zostaje kursowanie busów z Borowej w weekendy.

Print Friendly, PDF & Email

Podział funduszu sołeckiego sołectwa Gałków Duży

W dniu 25 września 2018 roku w siedzibie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy ul. Dzieci Polskich 12 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Gałkowa Dużego w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na roku 2019. Łączna kwota przypadająca na sołectwo Gałków Duży to 34 731,00 zł, która decyzją zebrania wiejskiego została rozdysponowana w następujący sposób:

 3000,00 zł – wsparcie dzielności, doposażenie, utrzymanie (w tym opłaty za ogrzewanie budynku) budynku Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym oraz wydruk folderów informacyjno – promocyjnych;

5000,00 zł – doposażenie, remont i utrzymanie budynku Ludowego Klubu Sportowego w Gałkowie Dużym;

2500,00 zł – zakup strojów sportowych dla zawodników LKS Gałkówek;

4000,00 zł – zakup książek do biblioteki w Gałkowie Dużym;

5000,00 zł – doposażenie, utrzymanie budynku będącego siedzibą Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gałkowie Dużym (w tym zakup m.in. drukarki, latarek życia, mebli do kuchni);

1000,00 zł – organizacja spotkań z folklorem przez Zespół Śpiewaczy Gałkowianie;

2000,00 zł – zakup materiałów edukacyjnych dla Przedszkola w Gałkowie Dużym;

3000,00 zł – doposażenie, umeblowanie i zakup tablicy informacyjnych do Sali nr 19 w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym – środki do wykorzystania przez Radę Rodziców;

1400,00 zł – doposażenie sali nr 32 w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym – środki do wykorzystania przez Radę Rodziców;

1000,00 zł – doposażenie, umeblowanie i remont sali nr 26 w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym –  środki do wykorzystania przez Radę Rodziców

5100,00 zł – doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowie Dużym;

1731,00 zł – organizacja spotkań kulturalno – edukacyjnych w Gałkowie Dużym np. pikniki, Dni Gałkówka Dożynki, festyny.

Wniosek zawierający powyższe propozycje został w dniu 26.09.2018 roku złożony do Burmistrza Koluszek w celu weryfikacji i akceptacji.

Dziękuję  wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w spotkaniu.

Michał Fijołek

Sołtys Sołectwa Gałków Duży

Print Friendly, PDF & Email

Jubileusz szkoły

Jubileusz 10-lecia „Gałkowian”

W Gałkowie Małym odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 10-lecia istnienia Zespołu Śpiewaczego „Gałkowianie”. W uroczystej gali udział wzięli przedstawiciele władz gminy i powiatu: burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, wraz z zastępcą Krystyna Lewandowską i przewodniczącą Rady Miejskiej Anną Szostak, starostą powiatu łódzkiego-wschodniego Andrzejem Opala,. Ewą Gładysz jego zastępczą oraz Sławomirem Sokołowskim, przewodniczącym Rady Powiatu.

Zespół „Gałkowianie” powstał w lipcu 2008 roku i od początku jest kierowany przez Teresę Chmielecką. Zadebiutował w tym samym roku podczas obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej i 660- lecia Gałkowa Dużego. Dwa lata później zdobył I miejsce podczas Przeglądu Artystycznego ruchu Seniora w Koluszkach, a w 2011 zwyciężył podczas Międzypowiatowego Przeglądu Kapel Ludowych „Komu piosenkę, komu” w Ozorkowie. W tym samym roku „Gałkowianie” zdobyli I miejsce podczas „Biesiady pod Złotym Liściem” w Łasku. Trzy lata później zdobyli tam Grand Prix. Łęczyca i Ozorków to miasta, z których zawsze przyjeżdżali z trofeum. Swoje umiejętności pokazali w czasie I Dekanalnego Przeglądu Piosenki Religijnej w Chrustach Nowych w roku 2017, gdzie zdobyli Grand Prix. Artyści z Gałkowa Dużego uświetnili także obchody Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego  w roku 2017. Wymienione wyżej zdobycze nie zamykają wszystkich sukcesów. Zespół w swoim repertuarze posiada wszelkie gatunki muzyki folklorystycznej, ale nie zamyka się tylko na kulturze ludowej. Posiada w swym repertuarze także piosenki rozrywkowe i biesiadne, jak również religijne, patriotyczne i żołnierskie. „Gałkowianie” wykonują tez covery znanych przebojów. W zespole poza kilkunastoma kobietami, posiada 3 tenorów. Zespół występuje na licznych koncertach , imprezach kulturalnych oraz uświetnia uroczystości religijne i patriotyczne. Występuje zarówno na terenie Gminy Koluszki, ale także w Warszawie i Łodzi. Śpiewacy z gałkowa Dużego maja na swoim koncie płytę. Jak mówią, muzyka jest ich pasja i przyjemnością.

Obecnie do zespołu należą: Anna Adamocha, Janina Barańska, Jadwiga Biskupska, Stanisława Burzyńska, Maria Cel, Teresa Chmielecka, Danuta Filip, Stefan Jander, Barbara Jeżyna, Zenobia Kurpios, Krystyna Miluśka, Ewa Narożnik, Teresa Urban, Romana Łysak, Wiesław Waszczyk, Ewa Wiktorowska, Janusz Wardziński, Wiesław Piwowarski. Mecenat Kulturalny: Urząd Miejski w Koluszkach oraz Miejski Ośrodek kultury w Koluszkach. Uroczysta Gale Jubileuszową poprowadził pochodzący z Gałkówka, Tadeusz Płuciennik, aktor łódzkich scen teatralnych.

Źródło: https://koluszki.pl/jubileusz-10-lecia-galkowian/

Print Friendly, PDF & Email

Fundusz sołecki – zebranie mieszkańców Gałkowa Dużego

W dniu 25 września 2018 roku o godzinie 18:30 w budynku po byłej przychodni zdrowia (ul. Dzieci Polskich 12) odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Gałków Duży w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2019 .

Print Friendly, PDF & Email

Pozbądź się starych mebli i nieużywanego sprzętu.

Ruszyła zbiórka odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Warunkiem przystąpienia do zbiórki jest złożona deklaracji śmieciowej oraz uregulowane opłaty za odbiór śmieci. Ponadto mieszkaniec ma obowiązek zgłosić telefonicznie pod numer BIG – 44 725 67 68, chęć udziału w zbiórce do 2 dni przed planowanym odbiorem. Zgłoszenie ma zawierać: imię i nazwisko, adres posesji, numer kontaktowy, oraz szacunkową ilość odpadów wielkogabarytowych.

Odpady powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu przed posesją, nie zagrażając uczestnikom ruchu drogowego. Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą przyjmowane: meble, dywany, wykładziny, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, złom, większe plastiki, styropian pochodzący z opakowań (np. mebli, sprzętu RTV/AGD). Nie będą przyjmowane: odpady remonto­wo – budowlane (np. gruz, styropian), odpady zawierające azbest, papę, smołę itp., leki, odpady zielone, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, chemikalia ( np. lakiery, farby, przeterminowane środki ochrony roślin), odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Terminarz zbiórki:
17.09.2018r. – Gałków Mały Zachód
18.09.2018r. – Gałków Mały Wschód
20.09.2018r. – Gałków Duży, Gałków Parcela
21.09.2018r. – Borowa

Więcej informacji w „Tydzień w Koluszkach” nr 33 z dn. 24.08.2018r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ptasim okiem
DCIM100MEDIA DCIM100MEDIA
Październik 2018
P W Ś C P S N
« Wrz    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031